Incontinentie is het ongewild verlies van urine of ontlasting. De meeste mensen hebben last van urineverlies.

Elke drup is er één teveel