Opschalen fysiotherapie COVID-19

Rondom geboortezorg

Vanaf 17 april offi­cieel part­ner in de keten­zorg: RONDOM GEBOORTEZORG. Samen met gynae­colo­gen, ver­loskundi­gen, lac­tatiekundi­gen, de kraamvo­gel en de GGZ!

Weg met die inlegkruisjes, draag liever het charmante alternatief van Swaen!

Weet u hoeveel vrouwen er dagelijks 1 of meerdere inlegkruis­jes gebruiken? Omdat ze last hebben van urin­ev­er­lies of afschei­d­ing. Mogelijk denkt u …dat is toch nor­maal.… ik draag ze al jaren. Wat heel veel vrouwen niet weten is dat inlegkruis­jes ook een bron van irri­tatie kun­nen zijn en schim­melin­fec­ties en urin­ev­er­lies kun­nen veroorza­k­en. Als mede…
Lees verder »

Epi no nu ook bij ons verkrijgbaar!

Met de epi no kan je je opti­maal voor­berei­den op een natu­urlijke bevalling. Onder­zoek heeft namelijk uit­gewezen dat het trainen van de spieren die je ook gebruikt bij de bevalling, uitscheuren of een knip (epi­siotomie) kan voorkomen. Oefe­nen met de Epi-no is trouwens heel makke­lijk. Vanaf week 37 kost je dit namelijk maar hoo­gu­it een…
Lees verder »

Persbericht

MEPPEL — Slechts vijf pro­cent van de mensen met prob­le­men in het bekkenge­bied weet de juiste zorg te vin­den. Schrik­barend laag, vin­dt Josine Buiter (35). Zij startte een maand gele­den een nieuw bekken­zorg­cen­trum aan de Prins Hen­drikkade in Mep­pel;. ‘Ongeveer 60 pro­cent van alle mensen kri­jgt weleens te mak­en met plasprob­le­men. Je gaat er niet…
Lees verder »