Sommige mensen twijfelen of een bekkenfysiotherapeute wel of niet iets voor hun kan betekenen. Wij hopen dat de informatie op onze website deze vraag voor u beantwoord.

Hieron­der vind u enkele prob­leemge­bieden, waar­bij Bekken­zorg­cen­trum Buiter u kan helpen.

Obsti­patie

Urine ver­lies

Bekken­pijn

Man­nen