Via dit for­muli­er kun je je aan­melden voor een ken­nis­mak­ingstra­ject voor (o)mega belan­grijke visolie van Eqol­o­gy. Je kunt kiezen uit de vol­gende mogelijkheden:

Omega 3 PAO + Vit­a­mine K2/D3

  • Eerste maand €135,- incl. verzend­kosten (2 flesjes Omega 3 PAO + 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 & de bloedtest)
  • Vanaf de 2e maand €62,- incl. verzend­kosten (1 flesje Omega 3 PAO + 1 doos­je vit­a­mine K2/D3)
  • In de 5e maand kri­jg je een tweede test gratis bij het pakketje

Omega 3 GOLD + Vit­a­mine K2/D3

  • Eerste maand €196,- incl. verzend­kosten (2 flesjes Omega 3 GOLD + 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 & de bloedtest)
  • Vanaf de 2e maand €85,- incl. verzend­kosten (1 flesje Omega 3 GOLD &+1 doos­je vit­a­mine K2/D3)
  • In de 5e maand kri­jg je een tweede test gratis bij het pakketje

Omega 3 Veg­an + Vit­a­mine K2/D3

  • Eerste maand €200,- incl. verzend­kosten (2 flesjes Omega 3 Veg­an + 1 flesje vit­a­mine K2/D3 & de bloedtest)
  • Vanaf de 2e maand €91,- incl. verzend­kosten (1 flesje Omega 3 Veg­an + 1 flesje vit­a­mine K2/D3)
  • In de 5e maand kri­jg je een tweede test gratis bij het pakketje

Met het invullen ga je akko­ord met de aankoop van een ken­nis­mak­ingstra­ject Omega 3 olie, en zal er maan­delijks een automa­tis­che afschri­jv­ing van het gebruik­te bankreken­ingnum­mer plaatsvin­den. Daar­naast ga je akko­ord met het ver­w­erken van jouw gegevens en het aan­mak­en van een Eqology-account.

Meld je aan via het onderstaande formulier!