Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Opschalen fysiotherapie COVID-19

maandag, mei 4th, 2020

Rondom geboortezorg

donderdag, september 25th, 2014

Vanaf 17 april offi­cieel part­ner in de keten­zorg: RONDOM GEBOORTEZORG.
Samen met gynae­colo­gen, ver­loskundi­gen, lac­tatiekundi­gen, de kraamvo­gel en de GGZ!

Weg met die inlegkruisjes, draag liever het charmante alternatief van Swaen!

zaterdag, mei 18th, 2013

Weet u hoeveel vrouwen er dagelijks 1 of meerdere inlegkruis­jes gebruiken?
Omdat ze last hebben van urin­ev­er­lies of afscheiding.
Mogelijk denkt u …dat is toch nor­maal.… ik draag ze al jaren. Wat heel veel vrouwen niet weten is dat inlegkruisjes
ook een bron van irri­tatie kun­nen zijn en schim­melin­fec­ties en urin­ev­er­lies kun­nen veroorzaken.
Als mede vrouw wil ik dat vrouwen een keus hebben! Daarom heb ik meegedacht
toen Swaen mij vroeg of mijn cliën­ten en ik kri­tisch naar haar lin­gerie wilden kijken.
En het resul­taat mag er wezen. Ze zijn nu ook in ons cen­trum te koop. 3 ver­schil­lende mod­ellen in 3 kleuren!

Epi no nu ook bij ons verkrijgbaar!

zaterdag, mei 18th, 2013

Met de epi no kan je je opti­maal voor­berei­den op een natu­urlijke bevalling.
Onder­zoek heeft namelijk uit­gewezen dat het trainen van de spieren die je ook gebruikt bij de bevalling, uitscheuren of een knip (epi­siotomie) kan voorkomen. Oefe­nen met de Epi-no is trouwens heel makke­lijk. Vanaf week 37 kost je dit namelijk maar hoo­gu­it een half uurt­je per dag. En dat trainen doe je ook nog eens lekker thuis in je eigen tijd en omgeving.
Naast de epi no kunt u ook bij ons terecht voor de epi libra. Hier­mee kunt u uw bekken­bodem­spieren trainen en daarmee urin­ev­er­lies en andere onge­makken voorkomen.
Wilt u meer infor­matie stu­ur ons een mail of bel ons! info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl of 0522–244519

Persbericht

maandag, oktober 11th, 2010

MEPPELSlechts vijf pro­cent van de mensen met prob­le­men in het bekkenge­bied weet de juiste zorg te vin­den. Schrik­barend laag, vin­dt Josine Buiter (35). Zij startte een maand gele­den een nieuw bekken­zorg­cen­trum aan de Prins Hen­drikkade in Mep­pel;. ‘Ongeveer 60 pro­cent van alle mensen kri­jgt weleens te mak­en met plasprob­le­men. Je gaat er niet dood aan, maar het beïn­vloedt de kwaliteit van lev­en heel erg,’ zegt ze.

De urine niet kun­nen ophouden, de ont­last­ing niet kun­nen ophouden, pijn bij het plassen; het zijn prob­le­men waar Josine Buiter in het Bekken­zorg­cen­trum Buiter dagelijks mee te mak­en heeft. De bekken­fy­s­io­ther­a­peute was 12,5 jaar werkza­am in het Dia­conessen­huis waar­van de laat­ste drie in het Droogbed- en Bekken­cen­trum. Ze behan­delde voor­namelijk vol­wasse­nen in het Bekken­cen­trum. Het was een ‘superteam’, maar toch besloot Josine voor zichzelf te begin­nen. ‘Ik wilde meer doen in de eerstelijn­szorg. Ik denk dat daar hin­dernissen sneller te nemen zijn en dat ik patiën­ten sneller kan bereiken. Het zieken­huis is een log­ger orgaan.’

Josine Buiter houdt komende vri­jdag open huis in haar Bekken­zorg­cen­trum Buiter aan de Prins Hen­drikkade 114a. Belang­stel­len­den zijn vanaf 16.00 uur welkom.